Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Liberální socialisté a neomarxisté, postupný rozklad hodnot v přímém přenosu

14. 12. 2016 18:24:43
Právě z těchto dvou skupin vycházejí novodobé elity, které dnes řídí a ovládají většinovou západní populaci svou diktaturou bezbřehého liberalismu a neomarxismu. Mají za sebou média, tisk a sdělovací prostředky.

V rukou drží obrovské finanční prostředky, které jsou schopni investovat do gigantického projektu sociálního inženýrství a přeměny celé Evropy, Evropu bez hodnotového zakotvení, což v historii západní společnosti nemá obdoby.

Naprogramování života občanovi v zeleném gulagu

V dnešní západoevropské společnosti máme unikátní spojení levicových liberálních socialistů (dnes si říkají neoliberálové) s neomarxisty. Obě skupiny se neskutečným způsobem prolínají a doplňují a v klíčových otázkách se shodují.

Zatímco neoliberálové chtějí naprogramovat život občanovi již od narození a ve svobodě rozhodování vidí jen nepříjemnosti a nástrahy, neomarxisté neskrývají svou touhu totální změny společenského systému, touhu vybudovat pro občany „zelený gulag“, ve kterém budou spokojeně vrkat holoubci, kde bude zrušen automobilismus, veškerý průmysl, což je hnací motor dnešní moderní společnosti a občané budou do práce i v plískanicích spokojeně chodit pěšky nebo jezdit na kole (nejlépe do nesmyslné neziskovky požírající 90% svých příjmů plynoucích ze státního rozpočtu na „nutné režijní náklady“). Co nás bude živit? Přece dotované obnovitelné zdroje energie. Možná povolí MHD, ale jen pokud bude palivem zdroj z obnovitelných zdrojů.

Ráj již na zemi

Obrovské úsilí, se kterým se pokoušeli komunisté vybudovat „socialistický ráj na zemi a již dnes“, a to celá desetiletí za cenu zmařených miliónů životů, , o to s větší vervou, chytrostí a manipulací se dnes znovu pokouší liberální socialisté a neomarxisté, tentokráte v sametovém hávu. Místo věznic s bitím a týráním nastupují „měkčí“ nátlaky v podobě ztráty dosavadního zaměstnání, veřejného zostouzení, „onálepkováním“ extrémistou či jiným negativním označením, nemožností sehnání alternativního zaměstnání, atd.

Mimochodem praví liberálové z 19.století , kteří prosazovali volný obchod a svobodu jednotlivce se musí dnes obracet v hrobě, ale převrácení původního významu je pro neoliberály a neomarxisty typické. Obě skupiny neuvěřitelným způsobem překrucují a mění vnímání takových hodnot, jako jsou lidská práva, tolerance, solidarita. Tyto hodnoty jsou samozřejmě ve společnosti nesmírně důležité (resp. jejich dodržování), ale výše zmíněné skupiny je překrucují, dávají jim nový obsah a dokonce prostřednictvím tohoto nového obsahu společnost svazují a činí nesmírně zranitelnou vůči agresivním neadaptibilním kulturám.

A co je vůbec nejhorší, novodobé elity si lidská práva, toleranci nebo solidaritu v těchto překroucených významech přivlastňují pro sebe!

V další části budu pro tyto skupiny používejme zkrácený termín neomarxisté.

Agresivní multikulturalistická ideologie novodobých neomarxistických elit (vzešlých právě z těchto dvou skupin) dnes prosakující do všech oblastí našeho života stojí na 3 základních pilířích:

RELATIVISMUS

Neomarxisté vědí, že pokud chtějí rozbořit základy jakékoliv společnosti, musí buď vymazat historii, což v dnešní době nelze, anebo změnit její interpretaci.

Podíváme-li se na hodnocení dějinných událostí z pohledu „moderních“ (tj. těch správně kritických historiků), setkáváme se s odmítáním některých historických událostí nebo snižováním jejich významu. Křesťanské kořeny naší evropské kultury jsou relativizovány, úspěch v obraně svobody (tehdy spíše křesťanské víry) vůči cizím nájezdníkům (ať již muslimským nebo mongolským) jsou podrobeny nejtvrdší kritice. Za základní objektivní zdroj jsou často udáváni autoři protistrany (samotných nájezdníků), kteří psali jen to, co jim určil jejich vládce/despota. Jedná se o podobný moment, jako kdybychom hodnotili sovětské gulagy, kde zahynuli milióny nevinných lidí „objektivním hodnocením“ komunistických historiků nebo bitvu o Velkou Británii z pohledu nacistických historiků.

Neomarxisté nehodnotí historické události v kontextu dobových reálií a časového zařazení, ale na dějinné události pohlížejí perimetrem 21.století.

Klasickým příkladem může být španělská rekonquista, tj. osvobození Španělska od muslimské invaze, křižácké výpravy, dualismus ve středověku, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, bitva u Lepanta i pozdější postupné osvobozování jihovýchodní Evropy od muslimské nadvlády.

Obrovský problém s relativistickým nazíráním na svět přichází v období ohrožení, v nastavení bojové morálky, poněvadž obrana základních hodnot je pojímána jako něco nadbytečného a zbytečného. Proč bojovat za něco, když je vše v podstatě relativní?

Neomarxističtí historici tak glorifikují pacifismus, který bohužel v konfrontaci s totalitními systémy ve výsledku stál velké množství zbytečných životů. Obrana hodnot v jejich způsobu myšlení nemá smysl.

Pokud relativizuji historii, dokonce i boj proti nadvládě, zaniká důvod, proč se bránit, proč mám nasazovat vlastní život.

POKŘIVENÁ TOLERANCE

Na toleranci vůči jiným náboženstvím či společenským minoritám není nic špatného, tolerance je nezbytná k tomu, aby ve společnosti nedocházelo ke zbytečným sporům, osočování, které by mohlo přerůst do násilných střetů.

ALE

Tolerance vůči jiným náboženstvím nebo minoritám neznamená jejich zrovnoprávnění resp. zařazení do již existujícího hodnotového žebříčku ve společnosti. Tolerance znamená respekt k názorům druhých, ale nikoliv ztotožnění se s tímto názorem nebo dokonce automatický souhlas, jak požadují dnešní neomarxisté.

Dnešní pokřivená tolerance zašla až tak daleko, že mít vlastní názor, víru vycházející z tradičních křesťanských tradic a důraz na rodinu, je dnes považováno za netolerantní.

Klasická rodina je vůbec trnem v oku dnešních neomarxistů. Klasickou rodinu se snaží prezentovat jako něco zkostnatělého, nemoderního, snaha nahradit ji resp. zrovnoprávnit s homosexuálními svazky.

Západní společnost vymírá, mít děti je dnes považováno ve společnosti za břemeno, takže namísto masivní podpory rodiny, jejím zatraktivněním (včetně finančního) vidíme podporu homosexuálních sňatků, podporu genderových organizací a jejich témat, ve kterých je glorifikována žena kariéristka namísto ženy matky.

Tato gender protirodinná politika jde v některých severských zemích tak daleko, že rodina nemůže dostat plnou výši rodičovských příspěvků, pokud muž nenastoupí na několikatýdenní mateřskou dovolenou.

A co víc, dnešním neomarxistům nestačí zrovnoprávnění, ale požadují neustálé zvýhodňovánní minoritních skupin, jednou pro sexuální menšiny, jindy zase pro zatím ještě minoritní náboženskou skupinu.

Neomarxisté si tak založili nové vlastní náboženství, které můžeme nazvat náboženstvím bezbřehé tolerance, kdy nemám žádné zásady, žádná pravidla, tím jediným pravidlem, kterým se řídím, je tolerance a to úplně ke všemu i k tomu, co může společnost v příštích desetiletích zničit.

Jaké katastrofální důsledky má toto nové náboženství „jinakosti“ , můžeme dnes vidět v celé řadě západoevropských zemí. Namísto upřednostnění vlastní křesťanské kultury jsou dnes v Německu , Francii a dalších zemích štědře dotovány nejrůznější islámské organizace a spolky, nejrůznější tučné dotace dostává LGBT komunita prostřednictvím neziskových organizací a dokonce se objevují „odborníci“ na menšiny volající po toleranci pedofílie (bohužel i u nás).

REGULACE

Dá se říci, že regulace jsou svatým grálem dnešních neomarxistických elit, pokud má něco fungovat, pak jen přes regulace, zákazy a omezení. Nejrůznější dotace, příspěvky, vše co pokřivuje svobodné tržní prostředí, neomarxisté s chutí a vervou používají. Sem patří také další kategorie přerozdělování, pracovitým brát a nemakačenkům rozdávat. Kam tato politika vede, vidíme dnes na příkladu některých jihoevropských států nebo rozhodnutích bruselské administrativy.

HODNOCENÍ MIGRAČNÍ KRIZE

Pokud budeme migrační krizi hodnotit podle výše uvedených faktů, je třeba konstatovat, že migrační krize (stále probíhající) je důsledkem relativizace a pokřivené tolerance. Zde leží pravá příčina NEŘEŠENÍ migrační krize.

Relativizace, pokřivená tolerance a regulace se dají přirovnat k jedům způsobujícím sebedestrukci společnosti působícím na většinovou společnost nenápadným, ale o to dlouhodobějším účinkem. Pokud dnešní hlavně kontinentální západoevropská společnost nepřijme změny v hodnotovém směřování společnosti ve způsobu myšlení i legislativě, budou jejich kultury v dlouhodobém horizontu nahrazeny islámskými kulturami s jejich agresivnějším pojetím života, což se již v minulosti s původně křesťanskými kulturami na severoafrickém kontinentu také stalo.

Neomarxismus a bruselská EU

Zajímavý je také rozbor, zda neomarxismus vychází hlavně z Bruselu. Primárně vychází z vedoucích elit dnešních západoevropských států a Brusel je důsledkem jejich neblahého působení. Samozřejmě, že se neomarxistům daří a bude dařit v každé byrokratické instituci a dnešní Brusel a jeho exekutiva nejsou vyjímkou. Není od pravdy tvrzení, že dnešní neomarxisté se s chutí jim vlastní zahnízdili v Bruselu a v posledních 20 letech si ho přetvořili k obrazu svému. V prvopočátcích EHS měla jinou podobu a také jiné směřování než je tomu dnes.

Závěrem lze konstatovat,že neomarxisté se svých utopických vizí nevzdají ani dnes v bruselských strukturách , a ani zítra v rámci nově vzniklých celoevropských struktur podporující spolupráci mezi evropskými národy.

Proto je třeba se této agresivní ideologii bránit, svoboda není něco automatického, svobodu je třeba bránit a v extrémních případech za ní i bojovat!

To již ukázali naši předci, jinak bychom tu dnes nebyli.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-sociologem-o-homosexualech-v-cesku-frw-/domaci.aspx?c=A160811_114824_domaci_zt

Autor: Robert Troška | středa 14.12.2016 18:24 | karma článku: 36.43 | přečteno: 1131x

Další články blogera

Robert Troška

Vítězové a poražení voleb 2017

Podíváme-li se na volební výsledky 2017 s devíti politickými stranami ve sněmovně, vidíme na jedné straně vítěze, supervítěze a na straně druhé poražené a jasně poražené. Volební výsledek je rozhodně velkým překvapením.

21.10.2017 v 22:01 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 1329 | Diskuse

Robert Troška

Svobodní a KDU-ČSL proti zastavení přijímání muslimů, ANO a Piráti podpora homosexualismu

Zajímavé výsledky odpovědí na otázky kladené jednotlivým politickým stranám si může každý nerozhodnutý volič (a nejenom on) zkontrolovat ve volební kalkulačce 2017.

16.10.2017 v 14:51 | Karma článku: 28.55 | Přečteno: 2102 | Diskuse

Robert Troška

Rozhodnutí EU: Zákaz bránit nelegální migraci!

Vcelku bez povšimnutí hlavních médií proběhla jen na některých serverech nenápadná zpráva o zákazu „vyhoštění osob“ na vnější hranici EU ze strany Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

10.10.2017 v 19:06 | Karma článku: 41.55 | Přečteno: 2275 | Diskuse

Robert Troška

Hrdina moderní doby

Nevím jak vám, ale mně osobně se zdá, že poslední dobou se nám v seriálové i filmové produkci hlavně romantického ražení objevuje stále ten samý synteticky vymodelovaný do zelena obarvený hrdina.

8.10.2017 v 13:59 | Karma článku: 15.67 | Přečteno: 401 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Sylva Heidlerová

Život na jehlách aneb kdo mi jednou jehlu navleče?

Moje životní ponaučení: ženám pod padesát prodáš jehly leda v obuvi. Ty na jehlách žijí. Ženy po padesátce je hledají v kupce sena, ty s nimi šijí.

24.10.2017 v 11:36 | Karma článku: 11.91 | Přečteno: 178 | Diskuse

Aleš Vavřinec

Cesta pravdy - jdete na ní i vy?

Seděl jsem nad klávesnicí a byl jsem v pasti. V mentální pasti. Měl jsem strach. Ten text byl skvělej, byl plnej mě. Bez příkras a keců. Jenže to bylo právě ono...

24.10.2017 v 9:12 | Karma článku: 5.10 | Přečteno: 108 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Všichni máme máslo na hlavě, ale zřejmě kvůli muslimům ho zdražili

Především bych se chtěl znovu omluvit svým bratrům mezi křesťany a Židy za to, že jsem účelově citoval Biblické verše vyjadřující násilí či podřízenost žen.

24.10.2017 v 8:52 | Karma článku: 12.74 | Přečteno: 318 |

Ervín Dostálek

Dočkají se významní obvinění do té doby, než půjdou do důchodu, konečného verdiktu soudu?

Soudci to nemají lehké - co vše musí prostudovat a vzít v potaz, aby jejich verdikt byl jasný a spravedlivý. A co těch případů mají a těch stran dokumentů, že. Ale je to jejich džob a měli by s ním být hotovi, co nejdříve, ne?

24.10.2017 v 8:41 | Karma článku: 10.85 | Přečteno: 170 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Celebrity na blogu: Liv a Elle

Na temnoucím nebi VIP, když slunce splyne s horizontem Středozemního moře, září nad Svatou zemí hvězda nad jiné úchvatná. Jmenuje se Bar Reafaeli.

24.10.2017 v 8:00 | Karma článku: 5.39 | Přečteno: 107 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 25.15 Průměrná čtenost 2306

Obyčejný člověk živící se vlastní prací hledající objektivní pohled na události. Zájmy:historie,cestování,automobilismus,rekreačně sport. Zajímá se o aktuální dění doma i ve světě.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.